Główny partner:


Gmina Halinów

 

 

Partnerzy

 

 

 

Jak możesz zostać naszym partnerem?


Skontaktuj się z naszym koordynatorem pod numerem 505 456 133 i umów się na spotkanie
na który omówione zostaną wszystkie zasady naszej współpracy.

 

Szanowni Darczyńcy!

 Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto, tytułem „darowizna na cele statutowe”. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową.

Kwota darowizny(dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (dla osób fizycznych nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu, a dla osób prawnych odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu).

Z góry dziękujemy!